winner.png

Jiafei Liu, Xiaopan Qi
Lu Xun Academy of Fine Arts, China

FIRST SPECIAL MENTION.png
SECOND SPECIAL MENTION.png

Liren Chu, Yu Xu, Jiabao Wang, Ziyi Sheng, Yiru Wang, Gaohong Xu, Jiamin Zhang, Meiyi Chen, Ziyun Fang
China Academy of Art

Taorem Sananu
Bangladesh University of Engineering and Technology

Winner- Jiafei Liu, Xiaopan Qi
press to zoom
1/2
First Special Mention- Liren Chu, Yu Xu, Jiabao Wang, Ziyi Sheng, Yiru Wang, Gaohong Xu, Jiamin Zha
press to zoom
1/2
Second Special Mention- Taorem Sananu
press to zoom
1/3
Outstanding projects

Bharath Kumar
VIT University, Vellore

Outstanding Projects- Bharath Kumar
press to zoom
1/3

Xinyu Li
National School of Architecture of 
Paris-Belleville

Outstanding Projects- Xinyu Li
press to zoom
1/3

Bushra Ateyyeh
The University of Jordan

Outstanding Projects- Bushra Ateyyeh
press to zoom
1/2

Ding Kaiyi, Huang Junjie, Shek Mingchun
Tongji University, China

Outstanding Projects- Ding Kaiyi, Huang Junjie, Shek Mingchun
press to zoom
1/3

Shivani Pisat
Rachana Sansad's Academy of Architecture, Mumbai, India.

Outstanding Projects- Shivani Pisat
press to zoom
1/3

Oishi Nur
Chittagong University of Engineering & Technology, Bangladesh

Outstanding Projects- Oishi Nur
press to zoom
1/3