top of page
winner.png

Jiafei Liu, Xiaopan Qi
Lu Xun Academy of Fine Arts, China

FIRST SPECIAL MENTION.png
SECOND SPECIAL MENTION.png

Liren Chu, Yu Xu, Jiabao Wang, Ziyi Sheng, Yiru Wang, Gaohong Xu, Jiamin Zhang, Meiyi Chen, Ziyun Fang
China Academy of Art

Taorem Sananu
Bangladesh University of Engineering and Technology

Outstanding projects

Bharath Kumar
VIT University, Vellore

Bushra Ateyyeh
The University of Jordan

Shivani Pisat
Rachana Sansad's Academy of Architecture, Mumbai, India.

Xinyu Li
National School of Architecture of 
Paris-Belleville

Ding Kaiyi, Huang Junjie, Shek Mingchun
Tongji University, China

Oishi Nur
Chittagong University of Engineering & Technology, Bangladesh

bottom of page